Bài 1 Hiragana và Katakana

  Share
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Wed Sep 10, 2008 5:19 pm

  第一課 ひらがなとカタカナ
  1. Sơ lược về tiếng Nhật Tiếng Nhật là ngôn ngữ phổ thông được dùng trên toàn bộ nước Nhật. Tiếng Nhật hiện đại ngày nay được viết bằng bốn loại kí tự có tên là Hiragana (ひらがな, viết bằng chữ Hán là 平仮名, phiên âm Hán Việt là Bình Giả Danh), Katakana (カタカナ, viết bằng chữ Hán là 片仮名, Phiến Giả Danh), Kanji (かんじ, chữ Hán là 漢字, Hán Tự) và Rōmaji (ローマ字, chữ La Mã). Các từ tiếng Nhật được ghép từ các âm trong bảng Hiragana và Katakana giống như bảng chữ cái trong tiếng Anh hoặc trong tiếng Việt. Để học đọc và học viết được tiếng Nhật, trước tiên chúng ta phải học thuộc bảng Hiragana gồm 50 kí tự, và bảng Katakana cũng gồm khoảng 50 kí tự có cùng âm với bảng Hiragana. Sau đó phải học thuộc khoảng 1950 chữ Hán thường dùng và khoảng 300 chữ Hán dùng để viết tên người cho trong Bảng chữ Hán thường dùng (じょうようかんじひょう - 常用漢字表 - Thường Dụng Hán Tự Biểu) theo quy định của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản và học bảng chữ cái tiếng Anh phát âm theo tiếng Nhật. Trong tiếng Nhật các từ được viết bằng Katakana thường là các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài, hoặc phiên âm một số chữ Hán khó. Trong bài học này chúng ta học các chữ Hiragana, Katakana và Rōmaji.

  2.Bảng Hiragana Bảng Hiragana (ひらがな) gồm các chữ và âm như sau:
  あ a い i う u え e お o か ka き ki く ku け ke こ ko さ sa し shi す su せ se そ so た ta ち chi つ tsu て te と to な na に ni ぬ nu ね ne の no は ha ひ hi ふ hu へ he ほ ho ま ma み mi む mu め me も mo や ya ゆ yu よ yo ら ra り ri る ru れ re ろ ro わ wa を wo ん n Các biến âm của hàng かきくけこ (ka ki ku ke ko), さしすせそ (sa shi su se so), たちつてと (ta chi tsu te to), はひふへほ (ha hi hu he ho) như sau: が ga ぎ gi ぐ gu げ ge ご go ざ za じ zi ず zu ぜ ze ぞ zo だ da ぢ ji づ zu で de ど do ば ba び bi ぶ bu べ be ぼ bo ぱ pa ぴ pi ぷ pu ぺ pe ぽ po Các âm tương đương trong tiếng Việt: あ a い i う ư え ê お ô か ka き ki く kư け kê こ kô さ xa し xi す xư せ xê そ xô た ta ち chi つ chư て tê と tô な na に ni ぬ nư ね nê の nô は ha ひ hi ふ phư へ hê ほ hô ま ma み mi む mư め mê も mô や ia ゆ iu よ iô ら ra り ri る rư れ rê ろ rô わ oa を ố ん n, m Các biến âm: が ga ぎ gi ぐ gư げ gê ご gô ざ da じ di ず dư ぜ dê ぞ dô だ đa ぢ di づ dư で đê ど đô ば ba び bi ぶ bư べ bê ぼ bô ぱ pa ぴ pi ぷ pư ぺ pê ぽ pô

  Các bạn lưu ý rằng sự so sánh các âm tương đương với tiếng Việt là rất tương đối và nhằm mục đích để chúng ta dể hình dung và dễ nhớ cách phát âm. Khi nghe người Nhật phát âm, có thể âm thanh không hoàn toàn tương tự như các âm trong tiếng Việt. Cách phát âm còn tùy thuộc vào địa phương, và do vậy nếu bạn có dịp nghe nhiều người Nhật phát âm có thệ một số âm sẽ khác nhau chút xíu giữa các địa phương.

  3. Bảng Katakana Bảng Katakana bao gồm các kí tự và âm giống như bảng Hiragana nhưng cách viết khác.
  ア a イ i ウ u エ e オ o カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko サ sa シ shi ス su セ se ソ so タ ta チ chi ツ tsu テ te ト to ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no ハ ha ヒ hi フ hu ヘ he ホ ho マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo ヤ ya ユ yu ヨ yo ラ ra リ ri ru レ re ロ ro ワ wa ヲ wo ン n Các biến âm của hàng カキクケコ (ka ki ku ke ko), サシスセソ (sa shi su se so), タチツテト (ta chi tsu te to), ハヒフヘホ (ha hi hu he ho) như sau: ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go ザ za ジ zi ズ zu ゼ ze ゾ zo ダ da ヂ ji ヅ zu デ de ド do バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo パ pa ピ pi プ pu ペ pe ポ po
  Cách phát âm của các chữ Katanana hoàn toàn giống với chữ Hiragana ở trên.

  4. Phát âm Hiragana và Katakana Các bạn tham khảo cách phát âm các chữ Hiragana và Katakana ở trang web sau (có chú thích bằng tiếng Anh): http://www.kt.rim.or.jp/~val/aiueo.html

  5. Chữ cái La Mã (Rōmaji - ローマ字) Người Nhật dùng bảng chữ cái tiếng Anh để viết các công thức toán học, đánh vần và viết các từ nguyên gốc của các thứ tiếng viết bằng chữ La Tinh (La Mã). Bảng chữ cái tiếng Anh được phiên âm theo âm tiếng Nhật như sau: Chữ in hoa Chữ thường Cách đọc Chữ in hoa Chữ thường Cách đọc
  lol! A a エー N n エヌ B b ビー O o オー C c シー P p ピー D d ディー Q q キュー E e イー R r アール F f エフ S s エス G g ジー T t ティー H h エッチ U u ユー I i アイ V v ブイ J j ジェー W w ダブリュー K k ケー X x エックス L l エル Y y ワイ M m エム Z z ゼット
  avatar
  kim5+
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 170
  Ngày sinh : 08/08/1988
  Tuổi : 30
  Nghề nghiệp : travelling, eating and sleeping...
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by kim5+ on Wed Sep 10, 2008 6:15 pm

  Ơ thía ko có phiên âm à. Nhìn chứ mà chẳng bít đọc thì đọc thiá nào. Mà 1 lần thì dậy ít thui. Tiếng Nhật thì khó phải dậy từ từ chứ.
  avatar
  meomeo288
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 187
  Ngày sinh : 28/02/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Nghề nghiệp : ở nhà thoai
  Tâm trạng : smile
  Châm ngôn sống : thời gian là vô hạn trong hữu hạn
  Sở thích : ngủ ... nhiều lắm
  Sở ghét : hình như không ghét kí rì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by meomeo288 on Wed Sep 10, 2008 7:59 pm

  hoho viết cả dịch nghĩa ra chứ??? mà phải dạy viết từng nét chứ?? mà đây là dạy đọc thôi hay dạy những gì nào?
  avatar
  meomeo288
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 187
  Ngày sinh : 28/02/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Nghề nghiệp : ở nhà thoai
  Tâm trạng : smile
  Châm ngôn sống : thời gian là vô hạn trong hữu hạn
  Sở thích : ngủ ... nhiều lắm
  Sở ghét : hình như không ghét kí rì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by meomeo288 on Wed Sep 10, 2008 8:01 pm

  gambattekudasai câu này nghĩa là gì hả mày????
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Wed Sep 10, 2008 8:19 pm

  meomeo288 đã viết:hoho viết cả dịch nghĩa ra chứ??? mà phải dạy viết từng nét chứ?? mà đây là dạy đọc thôi hay dạy những gì nào?
  đây là bảng chữ cái với cách phát âm các chữ cái.Còn cách viết từng nét chữ thì dạy chúng mày viết từng chữ 1 thì đến bao h.Cái đấy tốt nhất là tự học nhé.Theo kinh nghiệm của tao thì mày cứ thấy cách nào viết nhanh nhất thì viết Very Happy
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Wed Sep 10, 2008 8:20 pm

  meomeo288 đã viết:gambattekudasai câu này nghĩa là gì hả mày????
  nghĩa là Hãy cố lên Very Happy
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Wed Sep 10, 2008 8:25 pm

  kim5+ đã viết:Ơ thía ko có phiên âm à. Nhìn chứ mà chẳng bít đọc thì đọc thiá nào. Mà 1 lần thì dậy ít thui. Tiếng Nhật thì khó phải dậy từ từ chứ.
  Mấy cái fiên âm tiếng Việt lù lù bên cạnh mấy chữ cái tiếng Nhật kia kìa,mày ko thấy à.Mà đây chỉ là cách đọc và viết bảng chữ cái thôi,có jì đâu mà nhiều,cứ chịu khó đọc với viết nhiều là quen ngay mà Laughing
  avatar
  kim5+
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 170
  Ngày sinh : 08/08/1988
  Tuổi : 30
  Nghề nghiệp : travelling, eating and sleeping...
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by kim5+ on Wed Sep 10, 2008 9:24 pm

  À ùa nhỉ. Nhầm. Trách oan bạn Dũng. Thui hôm nào bạn Dũng phụ đạo thêm ngoài giờ cho tớ nhá. Very Happy
  avatar
  meomeo288
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 187
  Ngày sinh : 28/02/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Nghề nghiệp : ở nhà thoai
  Tâm trạng : smile
  Châm ngôn sống : thời gian là vô hạn trong hữu hạn
  Sở thích : ngủ ... nhiều lắm
  Sở ghét : hình như không ghét kí rì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by meomeo288 on Thu Sep 11, 2008 12:44 am

  hoho ghép theo cai bảng cuối cùng thành chữ còn đọc theo các bảng trên ah
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Thu Sep 11, 2008 9:33 am

  meomeo288 đã viết:hoho ghép theo cai bảng cuối cùng thành chữ còn đọc theo các bảng trên ah
  bảng nào cũng ghép được thành chữ cả,tuỳ theo nghĩa của từng từ mà mình dùng những bảng chữ cái khác nhau.Bảng Hira với Kata chỉ để mình biết cách đọc với viết 1 số từ đơn giản thôi.Còn để viết thành 1 câu văn hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp thì dùng kanji là chủ yếu Very Happy
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Thu Sep 11, 2008 9:36 am

  kim5+ đã viết:À ùa nhỉ. Nhầm. Trách oan bạn Dũng. Thui hôm nào bạn Dũng phụ đạo thêm ngoài giờ cho tớ nhá. Very Happy
  phụ đạo thế có được bồi dưỡng ko nhỉ Đá lông nheo .Tớ là tớ thích cái phong bì nhất đấy Love
  avatar
  kim5+
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 170
  Ngày sinh : 08/08/1988
  Tuổi : 30
  Nghề nghiệp : travelling, eating and sleeping...
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by kim5+ on Thu Sep 11, 2008 12:24 pm

  Sayonara Daisuki Na Hito đã viết:
  kim5+ đã viết:À ùa nhỉ. Nhầm. Trách oan bạn Dũng. Thui hôm nào bạn Dũng phụ đạo thêm ngoài giờ cho tớ nhá. Very Happy
  phụ đạo thế có được bồi dưỡng ko nhỉ Đá lông nheo .Tớ là tớ thích cái phong bì nhất đấy Love
  Phong bì à? Nghe cũng xuôi xuôi đó. Yên tâm đi. Phụ đạo cho tao sẽ đc thù lao hậu hĩnh. Nhẹ thì nước lọc đánh đá. Nếu chưa thoải mái thì trà đá nhân trần, thêm cái kẹo lạc với điếu thuốc cho nó đủ vị.Smile
  avatar
  meomeo288
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 187
  Ngày sinh : 28/02/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Nghề nghiệp : ở nhà thoai
  Tâm trạng : smile
  Châm ngôn sống : thời gian là vô hạn trong hữu hạn
  Sở thích : ngủ ... nhiều lắm
  Sở ghét : hình như không ghét kí rì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by meomeo288 on Thu Sep 11, 2008 5:42 pm

  Sayonara Daisuki Na Hito đã viết:
  meomeo288 đã viết:hoho ghép theo cai bảng cuối cùng thành chữ còn đọc theo các bảng trên ah
  bảng nào cũng ghép được thành chữ cả,tuỳ theo nghĩa của từng từ mà mình dùng những bảng chữ cái khác nhau.Bảng Hira với Kata chỉ để mình biết cách đọc với viết 1 số từ đơn giản thôi.Còn để viết thành 1 câu văn hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp thì dùng kanji là chủ yếu Very Happy
  hình như không có cái đấy ở đây Sad
  avatar
  meomeo288
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 187
  Ngày sinh : 28/02/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Nghề nghiệp : ở nhà thoai
  Tâm trạng : smile
  Châm ngôn sống : thời gian là vô hạn trong hữu hạn
  Sở thích : ngủ ... nhiều lắm
  Sở ghét : hình như không ghét kí rì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by meomeo288 on Thu Sep 11, 2008 5:44 pm

  mà cho ví dụ ghép thành chữ và dich nghĩa như thế nào????
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Thu Sep 11, 2008 8:45 pm

  meomeo288 đã viết:à cho ví dụ ghép thành chữ và dich nghĩa như thế nào????
  ghép thành chữ thì fải có nghĩa chứ,còn muốn biết nghĩa của chữ đấy ntn thì fải học thôi.Học càng nhiều từ thì biết càng nhiều mà Very Happy
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Thu Sep 11, 2008 8:48 pm

  meomeo288 đã viết:hình như không có cái đấy ở đây Sad
  cái đấy thì fải mua sách về mà học thôi chứ tớ ko post được mấy cái đấy vì mỗi chữ lại có 1 nghĩa khác nhau và cách viết khác nhau.Nói chung cái chữ đấy rất khó đòi hỏi mình chịu khó mỗi ngày học 1 ít thì sẽ biết,còn muốn học hết thì chắc đến già cũng ko hết đâu lol!
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Thu Sep 11, 2008 8:50 pm

  kim5+ đã viết:Phong bì à? Nghe cũng xuôi xuôi đó. Yên tâm đi. Phụ đạo cho tao sẽ đc thù lao hậu hĩnh. Nhẹ thì nước lọc đánh đá. Nếu chưa thoải mái thì trà đá nhân trần, thêm cái kẹo lạc với điếu thuốc cho nó đủ vị.Smile
  ý tao phong bì trong đấy là fải có Bác Hồ cơ chứ trà đá kẹo lạc thì tớ k thiếu Smile
  avatar
  kim5+
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 170
  Ngày sinh : 08/08/1988
  Tuổi : 30
  Nghề nghiệp : travelling, eating and sleeping...
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by kim5+ on Thu Sep 11, 2008 10:48 pm

  À mà mày ơi. các âm đó có nghĩa là gì? Sao chẳng thấy thía? Mà có phụ đạo ko vậy để còn xếp lịch.
  avatar
  meomeo288
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 187
  Ngày sinh : 28/02/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Nghề nghiệp : ở nhà thoai
  Tâm trạng : smile
  Châm ngôn sống : thời gian là vô hạn trong hữu hạn
  Sở thích : ngủ ... nhiều lắm
  Sở ghét : hình như không ghét kí rì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by meomeo288 on Thu Sep 11, 2008 11:15 pm

  đúng đó ghép vào không hiểu nghĩa là gì cả ^^ cho ví dụ đê
  avatar
  Ruk@w@
  Super Mem
  Super Mem

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 479
  Ngày sinh : 14/06/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Chức vụ :
  Mod

  Sở thích : ngủ, đọc truyện tranh, chơi bóng rổ
  Sở ghét : ghét bị lừa
  Tình trạng hôn nhân : Lẻ loi
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Ruk@w@ on Thu Sep 11, 2008 11:17 pm

  gớm quá, xin các bố các mẹ, tiếng mẹ đẻ còn nói chưa chuẩn mà còn đòi... Laughing


  _________________
  Chúng ta sinh ra không phải để yêu một người hoàn hảo mà là để học cách yêu một ngưòi không hoàn hảo theo một cách hoàn hảo nhất

  avatar
  kim5+
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 170
  Ngày sinh : 08/08/1988
  Tuổi : 30
  Nghề nghiệp : travelling, eating and sleeping...
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by kim5+ on Thu Sep 11, 2008 11:23 pm

  Ruk@w@ đã viết:gớm quá, xin các bố các mẹ, tiếng mẹ đẻ còn nói chưa chuẩn mà còn đòi... Laughing
  kệ hội này. Mà học thì học.Chẳng học mò vào đây làm gì. chọc gậy bánh xe. Vớ vỉn.
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Fri Sep 12, 2008 2:03 am

  meomeo288 đã viết:đúng đó ghép vào không hiểu nghĩa là gì cả ^^ cho ví dụ đê
  đã bảo fải tìm tài liệu mà học từ mới cơ mà,mày ghép vào mà hiểu được thì đã ko fải học nữa Đang đợi nè Ví dụ mấy cái đơn giản nhé : inu là con chó là ghép từ i và nu ...... đấy nói chung cứ học từ mới rồi ghép vào thì ra Very Happy
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Fri Sep 12, 2008 2:05 am

  kim5+ đã viết:à có phụ đạo ko vậy để còn xếp lịch.
  khi nào rỗi tao phụ đạo cho Very Happy .Mà đến lúc tao rỗi thì chắc fải mấy tháng nữa Laughing
  avatar
  kim5+
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 170
  Ngày sinh : 08/08/1988
  Tuổi : 30
  Nghề nghiệp : travelling, eating and sleeping...
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3766
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by kim5+ on Fri Sep 12, 2008 7:00 pm

  Sayonara Daisuki Na Hito đã viết:
  kim5+ đã viết:à có phụ đạo ko vậy để còn xếp lịch.
  khi nào rỗi tao phụ đạo cho Very Happy .Mà đến lúc tao rỗi thì chắc fải mấy tháng nữa Laughing
  Eo ơi sao mà lâu dữ vậy. Mà bảo là mời tao đi ăn mà mãi chẳng thấy cho đi gì cả. Cứ ngồi nhà chờ vêu mồm. Sad
  avatar
  Sayonara Daisuki Na Hito
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 123
  Ngày sinh : 17/11/1988
  Tuổi : 30
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống để yêu
  Sở thích : cái jì cũng thích
  Sở ghét : chẳng ghét cái jì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3765
  Ngày tham gia : 26/08/2008

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sayonara Daisuki Na Hito on Sat Sep 13, 2008 9:10 pm

  kim5+ đã viết:eo ơi sao mà lâu dữ vậy. Mà bảo là mời tao đi ăn mà mãi chẳng thấy cho đi gì cả. Cứ ngồi nhà chờ vêu mồm. Sad
  đang bàn về chủ đề học tập sao tự nhiên lại nẩy sinh ra cái khoản ăn uống ở đây nhỉ.Lạc đề rồi mày Laughing .Có jì cần hỏi về vấn đề học tập thì cứ hỏi nhé Very Happy

  Sponsored content

  Re: Bài 1 Hiragana và Katakana

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Sun Dec 16, 2018 11:00 pm