Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Share
  thuhuong9588
  thuhuong9588
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Tổng số bài gửi : 193
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3806
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by thuhuong9588 on Thu Sep 04, 2008 10:54 am

  1.Permission : Sự cho phép.
  -In informal situations,speaking to friends or people you know well,use can I or can we to ask for permission ( to ask if you can do something ).Trong những trường hợp ko theo thủ tục quy định, nói chuyện với bạn bè hoặc những người mà bạn biết rõ, dùng can I hoặc can we để hỏi về sự cho phép ( để hỏi bạn có thể làm việc này việc kia ko )

  Can I use your phone ?

  You can use could I/we in more formal situations or when you are not sure you will get the permission your are asking for.Bạn có thể dùng could I/we trong những trường hợp có tính chất hình thức hoặc khi ban ko chắc chắn rằng bạn có thể nhânk đc sự cho phép cái điều mà bạn đang yêu cầu hay ko?

  Could I ask you a personal question ?

  May is even more formal than can.Use it when you are even less sure of getting permission or when you think that what you are asking could be unwelcome.May thậm chí còn có tính chất hình thức hơn can.Sử dụng nó khi mà bạn thậm chí còn ít chắc chắn về việc có nhận đc sự cho phép hay khi ban nghĩ rằng cái mà bạn đang hỏi có thể ko đc hay cho lắm.

  Mr President, may I ask you what you plan to do about the economy ?

  We can also use Would you mind if to ask for permission.Chúng ta có thể dử dụng would you mind nếu muốn hỏi về sự cho phép.

  Would you mind if I invited a few friends round?

  -Use can or may but not could to give permission.Sử dụng can hoặc may nhưng ko phải could để hỏi về sự cho phép.

  Yes,you can/may.

  -
  To talk about something which is permitted now, use can or is/are allowed to.Để nói về một việc mà đã đc sự cho phép, sử dụng can hoặc is/are allowed to.

  If it is not permitted, use can't or isn't/aren't allowed to.Nếu ko đc sự đồng ý,sử dụng can't hoặc isn't/aren't allowed to.

  You can come and go as you please.
  You are allowed to go in if you are over 21.
  You can't go in there at the moment.


  -If something was permitted in the past use could or was/were allowed to.Nếu cái gì đó đc đồng ý ngay trong quá khứ,dùng could hoặc was/were allowed to.

  When we were 15 we could stay out until midnight.
  When I was 15 I was allowed to have parties at home without my parents.


  2.Requests :Yêu cầu.
  -Use can you or could you (but not may) to make requests ( to ask someone to do something ).Can is informal,could is more formal or polite.Sử dụng can you hoặc could you ( nhưng ko phải may) để yêu cầu (yêu cầu ai đó làm việc gì). Can thì ko lịch sự hoặc ko có tính hình thức như could.

  Can you let John through,please?
  Could you help me wash the car,Jean ?

  You can use can,could or may with I or sometimes we (e.g. can I) in requests when you are asking someone to give you something.Bạn có thể sử dụng can,could hoặc may với I hoặc thỉnh thoảng we (ví dụ can I) trong lời đề nghị khi ban đang đề nghị ai đó cho mình cái gì.

  May I have a cup of coffee?

  In this last example, you are requesting someone to get you a cup of coffee,which is why it is a request and not a sentence asking for permission.Trong ví dụ này,bạn đang đề nghị ai đó lấy cho bạn 1 cốc cà phê,đây là lí do vì sao nó là một lời đề nghị và ko phải là một câu hỏi về sự cho phép.

  -Use will you to make requests when you don't have to be particularly polite.Sử dụng will you để đề nghị khi mà bạn ko cần đặc biệt lịch sự.

  Will you let the car out,please?

  -
  Use would you or would you mind when you want to me more polite for formal.Sử dụng would you hoặc would you mind khi bạn muốn lịch sự và có tính hình thức hơn.

  Would you make the arrangements,please?

  Would you mind is followed by the -ing form.Đứng đằng sau Would you mind là động từ + ing.

  Would you mind telling Peter the bad news when he comes in?

  Bài này do Sứt yêu cầu,nhưng tớ có dịch luôn cho mọi người tiện học hơn.
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Edit by Trung[tit]
  lol!
  Ruk@w@
  Ruk@w@
  Super Mem
  Super Mem

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 479
  Ngày sinh : 14/06/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Chức vụ :
  Mod

  Sở thích : ngủ, đọc truyện tranh, chơi bóng rổ
  Sở ghét : ghét bị lừa
  Tình trạng hôn nhân : Lẻ loi
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3805
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by Ruk@w@ on Thu Sep 04, 2008 11:51 am

  hồ hồ, dịch ra vầy có phải dễ học hơn ko Very Happy

  thanx bạn Hương nhìu nhìu Ôm 1 cái


  _________________
  Chúng ta sinh ra không phải để yêu một người hoàn hảo mà là để học cách yêu một ngưòi không hoàn hảo theo một cách hoàn hảo nhất

  thuhuong9588
  thuhuong9588
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Tổng số bài gửi : 193
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3806
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by thuhuong9588 on Thu Sep 04, 2008 1:23 pm

  Dịch thế thấy đc chưa,chứ tao thấy nhiều đoạn nghe nó buồn cười lắm.
  Ruk@w@
  Ruk@w@
  Super Mem
  Super Mem

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 479
  Ngày sinh : 14/06/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Chức vụ :
  Mod

  Sở thích : ngủ, đọc truyện tranh, chơi bóng rổ
  Sở ghét : ghét bị lừa
  Tình trạng hôn nhân : Lẻ loi
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3805
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by Ruk@w@ on Thu Sep 04, 2008 1:38 pm

  ôi xời ơi, quan trọng gi, túm lại là có mấy cái chữ tiếng Việt vào cho nó dễ đọc hơn ý mà Very Happy


  _________________
  Chúng ta sinh ra không phải để yêu một người hoàn hảo mà là để học cách yêu một ngưòi không hoàn hảo theo một cách hoàn hảo nhất

  meomeo288
  meomeo288
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 187
  Ngày sinh : 28/02/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Nghề nghiệp : ở nhà thoai
  Tâm trạng : smile
  Châm ngôn sống : thời gian là vô hạn trong hữu hạn
  Sở thích : ngủ ... nhiều lắm
  Sở ghét : hình như không ghét kí rì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3805
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by meomeo288 on Thu Sep 04, 2008 9:35 pm

  hehe mà sao để màu chữ cùng với màu nền thế kia đau mắt chết mât ^^
  Trung[tit]
  Trung[tit]
  Super Mem
  Super Mem

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 446
  Ngày sinh : 24/09/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Thành,Việt Nam
  Nghề nghiệp : Kiến thợ
  Chức vụ :
  Admin

  Sở thích : 3G : Gái - Giàu - Games
  Sở ghét : 2G : Gà - Gàn
  Tình trạng hôn nhân : Có đôi có lứa
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3804
  Ngày tham gia : 25/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by Trung[tit] on Thu Sep 04, 2008 9:51 pm

  Giải pháp là copy về file word đọc cho chắc ắn Laughing


  _________________

  thuhuong9588
  thuhuong9588
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Tổng số bài gửi : 193
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3806
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by thuhuong9588 on Thu Sep 04, 2008 10:02 pm

  Chuẩn luôn ý,chỉnh để cho 2 màu chữ khác nhau mà thành ra nó bị thế đấy
  Ruk@w@
  Ruk@w@
  Super Mem
  Super Mem

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 479
  Ngày sinh : 14/06/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Chức vụ :
  Mod

  Sở thích : ngủ, đọc truyện tranh, chơi bóng rổ
  Sở ghét : ghét bị lừa
  Tình trạng hôn nhân : Lẻ loi
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3805
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by Ruk@w@ on Thu Sep 04, 2008 10:08 pm

  thuhuong9588 đã viết:Chuẩn luôn ý,chỉnh để cho 2 màu chữ khác nhau mà thành ra nó bị thế đấy

  sao ko edit lại màu khác đi, sử dụng màu vàng, xanh lá cây hay để màu mặc định ý, các màu đấy sáng, dễ nổi trên phông nền này


  _________________
  Chúng ta sinh ra không phải để yêu một người hoàn hảo mà là để học cách yêu một ngưòi không hoàn hảo theo một cách hoàn hảo nhất

  Ruk@w@
  Ruk@w@
  Super Mem
  Super Mem

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 479
  Ngày sinh : 14/06/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Chức vụ :
  Mod

  Sở thích : ngủ, đọc truyện tranh, chơi bóng rổ
  Sở ghét : ghét bị lừa
  Tình trạng hôn nhân : Lẻ loi
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3805
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by Ruk@w@ on Thu Sep 04, 2008 10:09 pm

  Trung[tit] đã viết:Giải pháp là copy về file word đọc cho chắc ắn Laughing

  cần quái gì, Ctrl A là đọc được rồi mà Wink


  _________________
  Chúng ta sinh ra không phải để yêu một người hoàn hảo mà là để học cách yêu một ngưòi không hoàn hảo theo một cách hoàn hảo nhất

  trangbeo*khunglong*
  trangbeo*khunglong*
  Super Mem
  Super Mem

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 483
  Ngày sinh : 22/06/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội 1
  Nghề nghiệp : midwife
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống là phải thế (dựa theo gợi í của admin^^)
  Sở thích : many much Very Happy
  Sở ghét : much many Very Happy
  Tình trạng hôn nhân : Tái giá
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3805
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by trangbeo*khunglong* on Thu Sep 04, 2008 11:09 pm

  thế còn bài tao nhờ đâu??? sao ko thấy???


  _________________
  ♥️♥️♥️ sự sống là món ăn, buồn vui như gia vị, tình yêu là cuộc sống ♥️♥️♥️
  ---------------------------------[1C-3B-4B]----------------------------------


  thuhuong9588
  thuhuong9588
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Tổng số bài gửi : 193
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3806
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by thuhuong9588 on Fri Sep 05, 2008 12:16 am

  cái phần của mày,nó chỉ có 1 ít phía dưới thôi.Tìm trong sách thì ko có phần nào nói nhiều về cái đấy cả.Với lại cái đấy nó cũng đơn giản thôi mà
  meomeo288
  meomeo288
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 187
  Ngày sinh : 28/02/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội
  Nghề nghiệp : ở nhà thoai
  Tâm trạng : smile
  Châm ngôn sống : thời gian là vô hạn trong hữu hạn
  Sở thích : ngủ ... nhiều lắm
  Sở ghét : hình như không ghét kí rì
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3805
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by meomeo288 on Fri Sep 05, 2008 1:17 pm

  thuhuong9588 đã viết:Chuẩn luôn ý,chỉnh để cho 2 màu chữ khác nhau mà thành ra nó bị thế đấy

  stupit đến thế là cùng ^^
  thuhuong9588
  thuhuong9588
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Tổng số bài gửi : 193
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3806
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by thuhuong9588 on Fri Sep 05, 2008 3:10 pm

  ờ vâng kệ tôi,tôi thế thôi lè lè
  trangbeo*khunglong*
  trangbeo*khunglong*
  Super Mem
  Super Mem

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 483
  Ngày sinh : 22/06/1988
  Tuổi : 30
  Đến từ : Hà Nội 1
  Nghề nghiệp : midwife
  Chức vụ :
  Mod

  Châm ngôn sống : Sống là phải thế (dựa theo gợi í của admin^^)
  Sở thích : many much Very Happy
  Sở ghét : much many Very Happy
  Tình trạng hôn nhân : Tái giá
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3805
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by trangbeo*khunglong* on Fri Sep 05, 2008 10:19 pm


  stupit đến thế là cùng ^^

  chả biết ai "stupit" kìa, haha... lol!


  _________________
  ♥️♥️♥️ sự sống là món ăn, buồn vui như gia vị, tình yêu là cuộc sống ♥️♥️♥️
  ---------------------------------[1C-3B-4B]----------------------------------


  kim5+
  kim5+
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 170
  Ngày sinh : 08/08/1988
  Tuổi : 30
  Nghề nghiệp : travelling, eating and sleeping...
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3805
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by kim5+ on Sat Sep 06, 2008 9:47 pm

  tuyên dương tinh thần chăm chỉ của bạn hương. Chịu khó translate into Vietnamese cho anh em hiểu.
  thuhuong9588
  thuhuong9588
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Tổng số bài gửi : 193
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3806
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by thuhuong9588 on Sun Sep 07, 2008 10:25 am

  ấy anh cứ nói thế nhưng cái bài của anh thì anh chả thèm translate gì cả
  kim5+
  kim5+
  Mem năng nổ
  Mem năng nổ

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 170
  Ngày sinh : 08/08/1988
  Tuổi : 30
  Nghề nghiệp : travelling, eating and sleeping...
  Điểm bầu chọn : 0
  Điểm cống hiến : 3805
  Ngày tham gia : 24/08/2008

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by kim5+ on Sun Sep 07, 2008 10:32 am

  Hehe... Chú thông cảm anh bận quá nên mới chỉ kịp phần English thui còn phần translate anh sẽ bổ sung sau. Chú cứ chờ đi. Laughing

  Sponsored content

  Re: Permission and requests : can, could, may, be allowed to, will, would

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Thu Jan 24, 2019 10:16 am